Optimizing actigraphic estimates of polysomnographic sleep features in insomnia disorder

Bart H W Te Lindert, Wisse P van der Meijden, Rick Wassing, Oti Lakbila-Kamal, Yishul Wei, Eus J W Van Someren, Jennifer R Ramautar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing actigraphic estimates of polysomnographic sleep features in insomnia disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences