Optimizing cover crop and fertilizer timing for high maize yield and nitrogen cycle control

L. Momesso, Carlos Alexandre Costa Crusciol (Co-auteur), Heitor Cantarella, Katiuca Sueko Tanaka, George Kowalchuk, Eiko Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing cover crop and fertilizer timing for high maize yield and nitrogen cycle control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology