Optimum-transformation of plant-species cover-abundance values

V. Noest, E. Van der Maarel, F. Van der Meulen, D. Van der Laan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)167-178
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume83
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit