Opvattingen over gezinsvorming

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

292 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan we stil bij de vraag hoe attituden ten aanzien van gezinsvorming zich na de jaren zeventig hebben ontwikkeld en waar we nu staan. Aan bod komen attituden ten opzichte van het huwelijk, ongehuwd kinderen krijgen, kinderloosheid, echtscheiding en alleenstaand ouderschap. Ook staan we stil bij de vraag hoeveel kinderen mensen wensen en wat men de juiste leeftijd vindt om een eerste kind te krijgen. Na een bespreking van de huidige stand van zaken en de trends in opvattingen over gezinsvorming in Nederland, plaatsen we de opvattingen van Nederlanders in Europees perspectief. Nederland wordt vaak gezien als vooruitstrevend, bijvoorbeeld op het gebied van euthanasie en gelijke rechten voor homoseksuelen. Niet alleen is onze wet- en regelgeving op deze terreinen vooruitstrevend, ook is de acceptatie hoog vergeleken met andere westerse landen (Jaspers 2008; Keuzenkamp 2010). De vraag is of Nederland ook vooroploopt in Europa wat betreft acceptatie van nieuwe samenlevingsvormen. Ten slotte gaan we in op de vraag hoe groot de verschillen in attituden tussen Nederlanders onderling zijn. In hoeverre is er sprake van brede acceptatie en consensus of juist van maatschappelijke breuklijnen?
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelGezinsrapport 2011: een portret van het gezinsleven in Nederland
RedacteurenF. Bucx
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijSociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Pagina's62-78
Aantal pagina's250
ISBN van geprinte versie978 90 377 05386
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit