Orgaanroof [Review of: V. Campion-Vincent (2005) Organ Theft Legends]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

236 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)144-147
TijdschriftcULTUUR
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit