Organic amendment strengthens interkingdom associations in the soil and rhizosphere of barley (Hordeum vulgare)

A.K.A. Suleiman, Paula Harkes, S. van den Elsen, M. Holterman, G.W. Korthals, J. Helder, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer133885
TijdschriftScience of the Total Environment
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit