Organic farming practices result in compositional shifts in nematode communities that exceed crop-related changes

Casper W. Quist, Maarten Schrama, Janjo J. de Haan, Geert Smant, Jaap Bakker, Wim H. van der Putten, Johannes Helder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten