Organic management and cover crop species steer soil microbial community structure and functionality along with soil organic matter properties

Laura B. Martínez-García (Co-auteur), G.W. Korthals, Lijbert Brussaard, Helene Bracht Jørgensen, G.B. De Deyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

115 Citaten (Scopus)
336 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAgriculture, Ecosystems and Environment
Volume263
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Research theme

  • Disease ecology
  • Global environmental change

Citeer dit