Organic matter mineralization in marine systems

J.J. Middelburg, T. Vlug, F.J. Van der Nat

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Organic matter mineralization in marine systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences