Organic residue amendments to modulate greenhouse gas emissions from agricultural soils

K. Brenzinger (Co-auteur), S.M. Drost, G.W. Korthals, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Zoekresultaten