Organic residue amendments to modulate greenhouse gas emissions from agricultural soils

K. Brenzinger (Co-auteur), S.M. Drost, G.W. Korthals, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organic residue amendments to modulate greenhouse gas emissions from agricultural soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences