Organizational factors influencing scholarly performance: A multivariate study of biomedical research groups

M. Verbree, E. Horlings, P. Groenewegen, I.C.M. van der Weijden, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
373 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bibliometric studies often measure and compare scholarly performance, but they rarely investigate why universities, departments, and research groups do have different performance. In this paper we try to explain differences in scholarly performance of research groups in terms of organizational variables. In order to do this, we extensively review the relevant literature, and develop a model using two theoretical approaches. A multivariate analysis shows which of the independent variables do play a role in the various scholarly performance dimensions. The study shows what organizational strategies may help in optimizing performance in various dimensions. Implications are discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25
Aantal pagina's49
TijdschriftScientometrics
Volume102
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum23 sep. 2014
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organizational factors influencing scholarly performance: A multivariate study of biomedical research groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit