Organochlorine contamination of the Dutch Delta region as "watched" by mussels

E.K. Duursma, J. Nieuwenhuize, J.M. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)619-622
  TijdschriftWater Science and Technology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit