Organoid biobanking: identifying the ethics: Organoids revive old and raise new ethical challenges for basic research and therapeutic use

Sarah N Boers, Johannes Jm van Delden, Hans Clevers, Annelien L Bredenoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)938-41
Aantal pagina's4
TijdschriftEMBO Reports
Volume17
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2016

Citeer dit