Organoid culture systems for prostate epithelial and cancer tissue

Jarno Drost, Wouter R Karthaus, Dong Gao, Else Driehuis, Charles L Sawyers, Yu Chen, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

434 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoid culture systems for prostate epithelial and cancer tissue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds