Organoid culture systems to study host-pathogen interactions

Devanjali Dutta, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoid culture systems to study host-pathogen interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences