Organoid cultures for the analysis of cancer phenotypes

Norman Sachs, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoid cultures for the analysis of cancer phenotypes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences