Organoids: Avatars for Personalized Medicine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids: Avatars for Personalized Medicine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences