Organoids from the Human Fetal and Adult Pancreas

Jeetindra R A Balak, Juri Juksar, Françoise Carlotti, Antonio Lo Nigro, Eelco J P de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids from the Human Fetal and Adult Pancreas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences