Organoids in immunological research

Yotam E Bar-Ephraim, Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids in immunological research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences