Organoids: Modeling Development and the Stem Cell Niche in a Dish

Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids: Modeling Development and the Stem Cell Niche in a Dish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds