Origin and fate of artificial radionuclides in the Scheldt estuary

J. Martin, R. Wollast, M. Loijens, A. Thomas, J.M. Mouchel, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)189-202
  TijdschriftMarine Chemistry
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit