Origins and fates of cardiovascular progenitor cells.

S.M. Wu, K.R Chien, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Origins and fates of cardiovascular progenitor cells.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds