Origins and Mechanisms of Social Influences in Couples: The Case of Retirement Decisions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Origins and Mechanisms of Social Influences in Couples: The Case of Retirement Decisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences