Origins of lymphatic and distant metastases in human colorectal cancer

Kamila Naxerova, Johannes G Reiter, Elena Brachtel, Jochen K Lennerz, Marc van de Wetering, Andrew Rowan, Tianxi Cai, Hans Clevers, Charles Swanton, Martin A Nowak, Stephen J Elledge, Rakesh K Jain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Origins of lymphatic and distant metastases in human colorectal cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences