Orlando Betancor. The Matter of Empire. Metaphysics and Mining in Colonial Peru. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. 404 pp. ISBN:978-0-8299-4460-7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftRevista Iberoamericana
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit