Ornithologische notities uit Joegoslavië [Ornithologic notes from Yugoslavia]

C.H.R. Heip, M. Michiels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-19
TijdschriftDe Wielewaal
Volume32
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit