Orphans, Converts, and Prostitutes: Social Consequences of War and Persecution in the Ottoman Empire, 1914-1923

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-192
TijdschriftWar in History
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit