Ostalgie, nostalgie en het tastbare verleden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)519-538
TijdschriftGroniek: historisch tijdschrift
Nummer van het tijdschrift169
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit