Osteopontin associates with brain TRM-cell transcriptome and compartmentalization in donors with and without multiple sclerosis

Cheng-Chih Hsiao, Hendrik J Engelenburg, Aldo Jongejan, Jing Zhu, Baohong Zhang, Michael Mingueneau, Perry D Moerland, Inge Huitinga, Joost Smolders, Jörg Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Osteopontin associates with brain TRM-cell transcriptome and compartmentalization in donors with and without multiple sclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences