Oud nieuws voor nieuw onderzoek

Nicoline van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftE-data & Research
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit