Oud, ouder, ....oudst

J.K.S. van Ginneken, N. van Nimwegen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

39 Downloads (Pure)

Samenvatting

De maximale levensverwachting is in een aantal rijke landen in de afgelopen 160 jaar met bijna 40 jaar gestegen. Dit is één van de meest opvallende demografische ontwikkelingen. Volgens sommige vooraanstaande demografen zal deze stijging in een tempo van bijna drie extra levensmaanden per jaar ofwel ongeveer zes uur extra per etmaal doorzetten. Maar waar ligt de grens? Vooral de laatste decennia neemt het aantal mensen dat superhoge leeftijden bereikt in ieder geval flink toe. Op zoek naar Methusalem.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit