Oudere werknemer komt met mantelzorg in het gedrang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Nederlandse verzorgingsstaat is sterk in beweging. Langer doorwerken is het devies maar burgers dienen ook meer dan vroeger hun familie bij te staan wanneer zorg gevraagd wordt. NIDI-onderzoek laat zien dat bijna de helft van de werkende 60-plussers actief is als mantelzorger en voor velen van hen vormt dat een zware belasting. De werksituatie en de pensioenregelingen bieden nog weinig flexibiliteit om deze belasting te verminderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit