Out of control: losing oneself in compulsivity

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Begeleider(s)/adviseur
  • Denys, D., Promotor
  • Van den Brink, W., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2015

Citeer dit