Out-of-pocket expenditures (OOPE) for sexual and reproductive health. Background discussion paper for workshop "Tracking Out-of-Pocket Expenditures for Sexual and Reproductive Health, NIDI for UNFPA

F.J.C. Willekens, [No Value] RF team

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit