Outcrossing rates and male-sterility in natural-populations of Plantago coronopus

K. Wolff, B. Friso, J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)190-196
  TijdschriftTheoretical And Applied Genetics
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit