Output pathways of the mammalian suprachiasmatic nucleus: coding circadian time by transmitter selection and specific targeting

A. Kalsbeek, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-118
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume309
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit