Ovarian LGR5 is critical for successful pregnancy

Xiaofei Sun, Jumpei Terakawa, Hans Clevers, Nick Barker, Takiko Daikoku, Sudhansu K Dey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ovarian LGR5 is critical for successful pregnancy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds