Over de voor- en nadelen van digitale archiefcollectes

M.G.M. Smits, M.L.J. Dierikx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-23
Aantal pagina's2
TijdschriftArchievenblad
Volume117
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit