Over doornen en distels: het gebruik van brieven als een bron voor historisch onderzoek naar aanleiding van de biografie over Hugo Grotius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)187-200
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume124 (2008)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit