Over habitus en de codes van 'honnêteté'. De wereld van de achttiende-eeuwse adel verkend

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Achttiende Eeuw
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit