Over het verband tussen GP en OT. Een bespreking van het proefschrift "Dutch sonorants. The role of place of articulation in phonotactics"

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)115-131
Aantal pagina's16
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume13
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit