Over moppen [Review of: G. Kuipers (2001) Goede humor, slechte smaak. Een sociologie van de mop]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)145-148
TijdschriftcULTUUR
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit