Over ‘Revolusi; Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld, recensie -David Van Reybrouck, Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld (Amsterdam, 2020),

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftCIMIC
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit