Over segmentering van de samenleving binnen de Verenigde Nederlanden

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-238
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume111
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit