Over shell-shock, d’n klop en Kriegsneurose

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's95
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit