Over vissers, geheimen, voetbal en sekswerkers: Ervaringen uit Frankrijk, Italië en Zwitserland.

S.M. Elpers, Kia Tsakiridis, A. van der Zeijden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)33-36
TijdschriftMuseumpeil
Volume49
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit