Overall summary and some conclusions from the Bremerhaven workshop.

A.R.D. Stebbing, V. Dethlefsen, R.F. Addison, M. Carr, P.M. Chapman, W.P. Cofino, C.H.R. Heip, L. Karbe, M.N. Moore, A.D. Vethaak

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  240 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)323-329
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit