Overcoming Competition From Intercropped Forages on Upland Rice With Optimized Nitrogen Input to Food Production in Tropical Region

Carlos A.C. Crusciol* (Co-auteur), José R. Portugal, Letusa Momesso, Joao W. Bossolani, Cristiano M. Pariz, André M. Castilhos, Nídia R. Costa, Claudio H.M. Costa, Ciniro Costa, Alan J. Franzluebbers, Heitor Cantarella

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Overcoming Competition From Intercropped Forages on Upland Rice With Optimized Nitrogen Input to Food Production in Tropical Region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences