Overexpression of ATF3 or the combination of ATF3, c-Jun, STAT3 and Smad1 promotes regeneration of the central axon branch of sensory neurons but without synergistic effects

Nitish D Fagoe, Callan L Attwell, Dorette Kouwenhoven, J. Verhaagen, M.R.J. Mason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Overexpression of ATF3 or the combination of ATF3, c-Jun, STAT3 and Smad1 promotes regeneration of the central axon branch of sensory neurons but without synergistic effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences